Potpora europskoj kulturi i kreativi veća nego lani, u proračunu oko 385 milijuna eura

Europska komisija je donijela program rada za 2022. za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa uz koji su predviđeni i odgovarajući pozivi na podnošenje prijedloga.

S proračunom od oko 385 milijuna EUR, što je gotovo 100 milijuna EUR više u odnosu na 2021., u okviru programa Kreativna Europa pojačat će se potpora partnerima iz kreativnih i kulturnih sektora, od festivala do kina, posebno pogođenima krizom uzorokovanom pandemijom.

-Za program Kreativna Europa 2022. predviđen je dosad najveći proračun. EU im pruža potporu u oporavku, kreativnom radu i ostvarenju inovacijskog potencijala. Pozivamo umjetnike, autore i kulturne djelatnike da istraže i iskoriste brojne mogućnosti financiranja koje pruža Kreativna Europa, izjavila je danas povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel.

U okviru programa Kreativna Europa mobilizirat će se  rekordnih 226 milijuna EUR za audiovizualni sektor te 35 milijuna EUR za međusektorsku suradnju, uključujući informativne medije.

Kreativna Europa ulagat će u inovacije u digitalne tehnologije i nove vrste sadržaja, od prvoklasnih televizijskih serija do virtualne stvarnosti.

U sklopu nastojanja da zaštiti slobodu medija u EU-u, financirana će biti i partnerstva u novinarstvu te jačanja profesionalnih standarda i promicanje medijske pismenosti.

Više o svemu čitajte ovdje.

[Foto: Anastase Maragos / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.