Komisija pokreće mehanizam za poticanje razvoja talenata

Europska komisija pokreće mehanizam poticanja razvoja talenata putem kojega će se pružiti potpora regijama EU-a pogođenima velikim padom broja radno sposobnog stanovništva.

To je prva važna inicijativa u 2023. koja doprinosi Europskoj godini vještina i njome se nastoji dodatno potaknuti prekvalifikaciju i usavršavanje.

Države članice EU-a suočavaju se s naglim padom broja radno sposobnih stanovnika. Njihov broj smanjio se za 3,5 milijuna između 2015. i 2020., a očekuje se da će se do 2050. smanjiti za dodatnih 35 milijuna.

Padom broja radno sposobnih stanovnika, niskim udjelom visokoobrazovanih osoba ili iseljavanjem stanovnika u dobi od 15 do 39 godina ozbiljno su pogođene 82 regije u 16 država članica (u kojima živi gotovo 30 % stanovništva EU-a).

Te se regije suočavaju sa specifičnim strukturnim problemima, kao što su neučinkovitost na tržištu rada te u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i obrazovanja odraslih, slabi rezultati u područjima inovacija, javne uprave ili poslovnog razvoja i otežan pristup uslugama.

Ako se ta situacija ne riješi, ugrozit će dugoročan prosperitet EU-a.

Europska unija se obvezala da neće zapostaviti ni jedno mjesto i ni jednog stanovnika zbog čega mora osigurati da regije u kojima se talenti nedovoljno razvijaju postanu otpornije i privlačnije.

Novi mehanizam EU-a za poticanje razvoja talenata temeljit će se na osam stupova

Novi pilot-projekt pokrenut će se ove godine kako bi se regijama u kojima se talenti nedovoljno razvijaju pomoglo da razrade, konsolidiraju, osmisle i provedu prilagođene i sveobuhvatne strategije te da utvrde relevantne projekte za osposobljavanje, privlačenje i zadržavanje visokokvalificiranih radnika. Regijama koje se odaberu za sudjelovanje u projektu na temelju otvorenog poziva dodijelit će se potpora.

Nova inicijativa „Pametna prilagodba regija na demografsku tranziciju” bit će također pokrenuta u ovoj godini i pomoći će regijama s višim stopama iseljavanja mladih da se prilagode na demografsku tranziciju i da ulože u razvoj talenata putem prilagođenih lokalnih politika. Regije će se odabrati putem otvorenog poziva.

U okviru Instrumenta za tehničku potporu pružat će se potpora državama članicama, na zahtjev u okviru poziva za TSI 2023., putem nacionalnih i regionalnih reformi za rješavanje problema smanjenja broja radno sposobnih stanovnika i nedostatka vještina te za odgovaranje na potrebe lokalnog tržišta rada. 

Putem programa kohezijske politike i međuregionalnih ulaganja u inovacije poticat će se inovacije i otvaranje radnih mjesta za visokokvalificirane radnike, čime će se poboljšati mogućnosti za zadržavanje i privlačenje talenata u tim regijama.

U okviru Europske urbane inicijative objavit će se novi poziv za inovativne mjere kako bi se testirala lokalna rješenja gradova s padom broja stanovnika za poteškoće povezane s razvojem talenata te zadržavanjem i privlačenjem visokokvalificiranih radnika. 

Potpora će se pružati i putem postojećih instrumenata i politika EU-a za gospodarsku revitalizaciju i razvoj potrebnih vještina kako bi se u pogođenim regijama razvile djelatnosti s velikim potencijalom, među ostalim putem europskog semestra.

Jedan od instrumenata je novi europski program za inovacije u okviru kojeg je pokrenuta inicijativa za talente s „deep tech” kvalifikacijama, vodeća inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog razvoja talenata u „deep tech” sektorima, koja povezuje sve europske regije.

U okviru kohezijske politike tim regijama pomaže se da diversificiraju svoje gospodarstvo, poboljšaju pristup uslugama, poboljšaju učinkovitost javne uprave i putem posebnih lokalnih strategija osiguraju sudjelovanje regionalnih i lokalnih tijela.

T.P.

[Izvor: Europska komisija]
[Foto: Etienne Girardet / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.