U novom krugu Instrumenta za tehničku pomoć (ITS) u 2023. 151 projekt sa 326 reformi

Europska komisija je odobrila novi krug projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu (TSI). Provedbom 151 projekta sve države članice dobit će pomoć u pripremi, osmišljavanju i provedbi do 326 najsuvremenijih reformi u 2023.

Projekti za koje se može dobiti potpora iz tog instrumenta obuhvaćaju, među ostalim, javnu upravu, upravljanje javnim financijama, upravljanje migracijama, poslovno okuženje, financijski sektor, tržište rada, obrazovne sustave, socijalne usluge, potporu ugroženoj djeci, zdravstvenu skrb, zelenu tranziciju i kibersigurnost.

U ovom novom krugu projekata TSI će i dalje biti usmjeren na poboljšanje operativnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava država članica. Pokreće se novi projekt, Suradnja i razmjena u javnoj upravi (PACE), radi promicanja uzajamnog učenja i razmjene najbolje prakse među državnim službenicima različitih država članica s ciljem poboljšanja administrativnih kapaciteta i vještina donošenja i provedbe politika.

Tijekom cijele godine provodit će se dosad najveći broj međudržavnih projekata. U 33 višedržavna projekta reforme i 10 višeregionalnih projekata ojačat će se suradnja država članica.

Podržani projekti odgovor su na potrebu za reformama koju su izrazile države članice, a ujedno se potpuno poklapaju s prioritetima Europske unije, a to su moderna i učinkovita javna uprava, strategije održivog rasta i otporna gospodarstva.

Osim toga, mnogi projekti reformi povezani su s izazovima u provedbi planova za oporavak i otpornost i plana REPowerEU.

Čak 32 % projekata reformi u okviru TSI-ja za 2023. odnosi se na provedbu ciljeva zelenog plana, a 40 % na digitalnu tranziciju i inovacije.

U Europskoj godini vještina nekoliko država članica dobit će potporu iz TSI-ja za izradu svoje nacionalne strategije za vještine radi prevladavanja manjkavosti i neusklađenosti.

Trećina reformi povezana je s vodećim projektima u području energetike, javne uprave, javnih financija, integracije migranata i zdravstvene skrbi. Na primjer, vodeći projekt za integriranu skrb usmjeren je na države članice koje žele osmisliti i provesti reforme usmjerene na poboljšanje interoperabilnosti i digitalizacije zdravstvenih sustava.

Pokrenut 2021., TSI je "nasljednik" Programa potpore strukturnim reformama. Od 2017. oba su programa pomogla projektirati, razviti i implementirati više od 1500 reformskih projekata u 27 zemalja članica EU-a. Hrvatska je dosad provela 95 projekata financiranih iz Instrumenta tehničke potpore ili njegovog prethodnika.

T.P.

[Foto ilustracija: © European Union / Bogdan Hoyaux, 2022]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.