Gospodarski rast usporava, uz rastuću inflaciju i snažno tržište rada

Europska komisija danas je predstavila ljetnu gospodarsku prognozu za 2023. godinu. Gospodarstvo EU-a nastavlja rasti, iako sa smanjenim zamahom.

Najnoviji podaci potvrđuju da je gospodarska aktivnost u EU-u u prvoj polovini 2023. bila ograničena zbog teških šokova koje je EU pretrpio.

Slabost domaće potražnje, posebno potrošnje, pokazuje da visoke i još uvijek rastuće potrošačke cijene za većinu robe i usluga imaju veće posljedice nego što se očekivalo u proljetnoj prognozi. Ovo je utvrđeno unatoč padu cijena energije i iznimno snažnom tržištu rada, na kojem su zabilježene rekordno niske stope nezaposlenosti, kontinuirano povećanje zaposlenosti i rast plaća.

Naglo usporavanje odobravanja bankovnih kredita pokazuje da pooštravanje monetarne politike funkcionira kroz gospodarstvo.

Pokazatelji istraživanja sada upućuju na usporavanje gospodarske aktivnosti tijekom ljeta i u nadolazećim mjesecima, uz nastavljenu slabost industrije i slabiji zamah u području usluga, unatoč snažnoj turističkoj sezoni u mnogim dijelovima Europe.

Općenito, očekuje se da će se slabiji rast u EU-u produljiti do 2024., a očekuje se da će učinak stroge monetarne politike i dalje ograničavati gospodarsku aktivnost. Međutim, predviđa se blagi oporavak rasta sljedeće godine jer inflacija i dalje ublažava, tržište rada i dalje je stabilno, a realni prihodi postupno se oporavljaju.

Inflacija se nastavila smanjivati u prvoj polovini 2023. zbog smanjenja cijena energije i smanjenja inflacijskih pritisaka prehrambenih i industrijskih proizvoda. U europodručju je u srpnju dosegnulo 5,3 %, što je točno polovina najviše razine od 10,6 % zabilježene u listopadu 2022. te je ostala stabilna u kolovozu.

U brojkama, u prognozi se revidira rast gospodarstva EU-a s 1,0 % na 0,8 % u 2023. godini te s 1,7% predviđenih u proljetnoj prognozi na 1,4 % u 2024. Također se revidira rast u europodručju na 0,8 % u 2023. (s 1,1 %) i 1,3 % u 2024. (s 1,6 %).

Predviđa se da će se u EU inflacija harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC) 2023. dosegnuti 6,5 % (u usporedbi sa 6,7 % u proljetnoj prognozi) i 3,2 % 2024. (u usporedbi s 3,1 %). Predviđa se da će inflacija u europodručju 2023. iznositi 5,6 % (u usporedbi s 5,8 %) i 2,9 % 2024. (u usporedbi s 2,8 %).

Ovo je privremena prognoza koja sadržava projekcije BDP-a i inflacije za šest najvećih gospodarstava država članica EU-a, europodručje i EU u cjelini. Najnovija gospodarska kretanja za ostalu 21 državu članicu razmatraju se u ukupnoj analizi i uzimaju se u obzir pri izračunu agregata EU-a i europodručja.

Sljedeća prognoza Komisije bit će jesenska gospodarska prognoza za 2023. Objava je predviđena za studeni 2023.

T.P.

[Foto: Ilustracija / towfiqu-barbhuiya_unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.