EU mobilizira nove zrakoplove i vatrogasce za Grčku

Zbog novih požara u grčkoj regiji Alexandroupolis-Feres, Europska unija će u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u Grčkoj rasporediti dva zrakoplova sustava rescEU za gašenje požara sa sjedištem na Cipru i rumunjski tim za vatrogasce. Očekuje se da će već danas u Grčku stići ukupno 56 vatrogasaca i 10 vozila.

Skupina kopnenih vatrogasaca iz Francuske već je prisutna u Grčkoj u okviru plana pripravnosti EU-a za sezonu šumskih požara.

Kad se radi o šumskim požarima, Grčka je već doživjela daleko najgori srpanj od 2008. naovamo. Izgorjelo je područje još veće, a požari su puno intenzivniji. Požar u Alexandroupolis-Feresu već je oštetio brojne domove pa je do sad evakuirano osam sela.

Pomoć koja je sada upućena u Grčku nastavlja se na prethodnu aktivaciju Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu prošlog mjeseca kada je mobilizirano 9 zrakoplova, 510 vatrogasaca i 117 vozila.

Osim toga, satelitsko mapiranje kroz program Unije Copernicus omogućilo je procjenu štete u nekoliko područja u ovom dijelu Europe.

U slučaju potrebe, Europska komisija spremna je mobilizirati dodatnu pomoć kroz svoj Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije.

T. Perković

[Foto: Fotis Christopoulos / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.