Nova europska uredba za suzbijanje globalnog krčenja šuma. Nema zabrana, samo potvrda o dužnoj pažnji

Procjenjuje se da je u razdoblju od 1990. do 2020. za potrebe poljoprivrede iskrčeno čak 420 milijuna hektara šuma. To je površina veća od Europske unije.  Otprilike 10 % globalnog krčenja šuma povezano je s potrošnjom u EU-u, a više od dvije trećine šuma iskrčeno je zbog soje i palmina ulja.

Europski parlament je danas sa 552 glasa za, 44 protiv i 43 suzdržana usvojio novu uredbu koja obvezuje poduzeća da osiguraju da proizvodi koje prodaju u EU-u ne dovode do krčenja i propadanja šuma, kako bi se suzbile klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti.

Uvoz određene robe ili iz određene države neće biti zabranjen, ali robu će se na tržištu EU-a smjeti prodavati samo ako dobavljač proizvoda izda tzv. potvrdu o dužnoj pažnji. 

To znači da će deklarativno potvrditi kako proizvod ne potječe s iskrčenog zemljišta i nije uzrokovao propadanje šuma, uključujući nezamjenjive primarne šume, poslije 31. prosinca 2020.

Na zahtjev Parlamenta, poduzeća će morati potvrditi i da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve relevantnog zakonodavstva u zemlji proizvodnje, uključujući onog o ljudskim pravima te da su se poštovala prava autohtonih naroda.

Novom uredbom obuhvaćeni su goveda, kakao, kava, palmino ulje, soja i drvo, uključujući proizvode koji ih sadržavaju, njima su hranjeni ili su od njih napravljeni (kao što su koža, čokolada i pokućstvo).

Tijekom pregovora zastupnici su uspjeli na taj popis dodati kaučuk, ugljen, proizvode od tiskanog papira i neke derivate palminog ulja.

U roku od 18 mjeseci od stupanja uredbe na snagu, Komisija će na temelju objektivne i transparentne procjene odrediti razinu rizika zemalja ili njihovih dijelova. Proizvodi iz zemalja niskog rizika podlijegat će pojednostavnjenom postupku dužne pažnje. Ovisno o razini rizika pojedine zemlje bit će i postotak provjere gospodarskih subjekata - 9 % za zemlje visokog rizika, 3 % za zemlje srednjeg rizika i 1 % za zemlje niskog rizika.

Nadležna tijela EU-a provjere će raditi putem satelita, ali i DNK analizom kako bi utvrdili odakle proizvodi potječu.

Kazne za prekršaje bit će razmjerne i odvraćajuće. Najviša kazna za gospodarski subjekt ili trgovca uhvaćenog u prekršaju mora biti najmanje 4 % njihova ukupnog godišnjeg prometa u EU-u.

Tekst uredbe sada formalno treba odobriti Vijeće EU-a nakon čega će biti objavljen u Službenom listu Europske unije, a onda 20 dana poslije i stupiti na snagu.

T.P.

[Foto: Irina Iriser / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.