T. Sokol potpredsjednik Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača EP-a

Jednoglasnom podrškom zastupnika u Europskom parlamentu hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol izabran je za potpredsjednika Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO).

Najviša je to dužnost na koju je neki od hrvatskih zastupnika izabran u području zaštite potrošača u Europskom parlamentu od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta nadležan je za promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača, carinsku unije te za unutarnje tržište što uključuje slobodu kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala.  

-Na novoj dužnosti potpredsjednika u Europskom parlamentu, nastavit ću se snažno zalagati za to da politike Europske unije još bolje odražavaju zaštitu potrošača, najavio je Sokol. 

Na ovu funkciju izabran je neposredno nakon što je na snagu stupila nova Direktiva o potrošačkim kreditima, jedan od najvažnijih zakonodavnih akata za potrošače u ovom sazivu Europskog parlamenta. Sokol je na Direktivi radio kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a.

-Tim zakonom zabranili smo bankama jednostrano povećanje minusa. Dakle, bez izričitog pristanka potrošača banke više neće moći povećavati minuse na računima građana. Ojačali smo i položaj potrošača kod prešutnog prekoračenja. Banke su tako izgubile osnovu da od potrošača potražuju povrat minusa odmah i odjednom. Također, zabranili smo i reklamiranja kredita koja potiču potrošače da traže kredit navodeći da bi se kreditom poboljšala njihova financijska situacija ili lažno sugeriraju da se kreditom može povećati životni standard potrošača. Novost je i to da će reklame o kreditima morati sadržavati jasnu naznaku o potencijalnim rizicima uzimanja kredita, podsjetio je Sokol.

Ističe kako je i supotpisnik i jedan od inicijatora Rezolucije o jedinstvenom punjaču zahvaljujući kojem se iduće godine uvodi jedinstveni punjač.

-Također želim naglasiti da sam uložio amandmane na Direktivu o medu s ciljem da potrošači kada kupuju med dobiju točne informacije o postotka udjela meda na pakiranjima mješavine meda. Svoju funkciju potpredsjednika iskoristit ću i za to da bih potaknuo Europsku komisiju da predloži nova pravila o označavanju hrane koja će pomoći potrošačima u odabiru zdravih namirnica, kazao je Sokol.

T.P. / Ured zastupnika EP-a

[Foto: EPP Grupa]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.