Tehničku pomoć za privlačenje i razvoj talenata može dobiti neka od 46 europskih regija

Europska komisija će ponuditi pomoć za po jednu od 46 regija u 11 država članica Europske unije kako bi iskoristile potencijal za privlačenje, zadržavanje i razvoj talenata. Radi se o regijama koje se suočavaju s ubrzanim smanjenjem radno sposobnog stanovništva i niskim razinama visokog obrazovanja u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Portugalu i Rumunjskoj.

Regije će sada imati priliku podnijeti prijave za poziv na iskaz interesa za tehničku pomoć iz takozvanog Talent Booster mehanizma. Rok za podnošenje prijava je 20. listopada ove godine.

Iako sve hrvatske regije ispunjavaju uvjete za iskaz interesa, ipak o tome koja će regija na kraju povući tehničku pomoć za talente odlučit će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Predložit će pilot projekt za samo jednu regiju koja će prethodno biti odabrana na nacionalnoj razini.

Poziv je konkretan nastavak Komunikacije o iskorištavanju talenata u europskim regijama.

Nekoliko regija EU-a, naime, ozbiljno je pogođeno smanjenjem radno sposobnog stanovništva i gubitkom 3,5 milijuna ljudi u razdoblju od 2015. do 2020.

Očekuje se da će taj gubitak do 2050. porasti na 35 milijuna ljudi. Neke od tih regija suočavaju se i s niskim udjelom osoba sa sveučilišnim i visokoškolskim diplomama te negativnom mobilnošću stanovništva u dobi od 15 do 39 godina, koje se nalaze u takozvanoj „zamci razvoja talenata”.

Detalji poziva su na LINKU.

T.P. / European Commission

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.