22 grada dobila odluke o provođenju ITU mehanizma

Svijet se nezaustavljivo urbanizira, a danas u našim urbanim područjima živi čak 68% stanovništva. Rastuća urbanizacija donosi brojne izazove i zato je iznimno važno da se gradovi učinkovito organiziraju, da budu ekološki, da primjenjuju digitalna rješenja i optimalno koriste javne prostorne resurse, rekao je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić u Zagrebu na konferenciji „ITU urbana agenda za RH do 2030.“ na kojoj je dodijelio odluke o provođenju ITU mehanizma u 22 grada.

Sredstva za 22 hrvatska ITU grada u ukupnom iznosu od 680 milijuna dat će snažan financijski impuls za provedbu strategija razvoja njihovih urbanih područja, naglasio je ministar Erlić.

- Za gradove je to jedinstvena prilika da integriraju svoja ulaganja i ostvare planiranu razvojnu viziju i zato čestitam svima na uspješno odrađenim pripremnim fazama i stvaranju preduvjeta za povlačenje sredstava ITU mehanizma.

Iznos od 680 milijuna eura za 22 grada veliko je, gotovo dvostruko povećanje u odnosu na prethodno programsko razdoblje. Tada je na raspolaganju iz ITU mehanizma bilo 350 milijuna eura za 8 gradova. No, taj novac se ovoga puta "dijeli" na gotovo tri puta više gradskih urbanih područja.

- Radi se ipak o manjim središtima pa bi novca trebalo biti dovoljno, kaže Erlić. 

Iznosom od 22 milijuna eura nikako nisu zadovoljni u Gradu Varaždinu. Gradu, koji već ima spremne projekte i samo čeka, kako kaže gradonačelnik Neven Bosilj, pravila igre, ovo je prvi ulazak u ITU obitelj. U veće urbano područje uključeno je 15 gradova i općina u kojima živi 100 tisuća stanovnika.

Inače, urbana središta čine tek 8 posto teritorija Hrvatske, ali u njima živi više od 68 posto stanovništva. Sredstva koja će im stići kroz ITU mehanizam trošit će se ujednačeni urbani razvoj tj. brownfield ulaganja, investicije u kulturnu baštinu, energetsku učinkovitost, urbanu mobilnost, održiv turizam, poduzetništvo i drugo.

Prema riječima gradonačelnika Rijeke i potpredsjednika Udruge gradova Marka Filipovića, u 30 godina postojanja hrvatskih gradova i općina posljednje desetljeće obilježeno je snažnim zamahom lokalnih investicija. 

-One će kulminirati u godinama koje dolaze, među ostalim i zahvaljujući EU sredstvima, odnosno sredstvima ITU mehanizma kojim Europska unija podupire urbana područja oko većih gradova koji su nosioci razvoja. Stoga smatram da je ova jubilarna godina krajnji trenutak za otvaranje rasprave o novoj perspektivi hrvatskih gradova koja bi mogla postaviti urbani razvoj kao samostalnu, ali integriranu, javnu razvojnu politiku, što je i u skladu s trendovima u Europi. Kapaciteti i znanja potrebni za provedbu nužnih reformi koncentrirani su upravo u gradovima. To je razina vlasti koja je najbliža građanima, a današnji održivi razvoj teško je zamisliv bez građanske participacije, poručio je riječki gradonačelnik Filipović.

Najavljene porezne reforme u kojima bi prirezi bili ukinuti brinu i njega, ali i njegove kolege iz Karlovca i Varaždina. Radi se o izravnom prihodu jedinica lokalne samouprave koji se usmjerava na razvoj, ali i predfinanciranje i sufinanciranje europskih projekata. 

Ministar Erlić umiruje - konačni prijedlog Ministarstvo financija tek treba predstaviti javnosti, ali kakav god bio, gradovi i općine za sufinanciranje europskih projekata imaju na raspolaganju sredstva iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata.

ITU mehanizam je financijski mehanizam posebno osmišljenom za gradove koji pomoću njega provode integrirana ulaganja unaprijed definirana kao investicije od strateškog značaja za cijelo urbano područje.

T.P.

[Foto: MRRFEU]

 

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.