Na Plitvicama francusko - hrvatska regionalna konferencija za jačanje borbe protiv zločina koji utječu na okoliš

U sklopu francusko-hrvatskog strateškog partnerstva iz 2021. Francuska i Hrvatska su, uz potporu Europske komisije, pokrenule inicijativu organiziranja regionalne konferencije posvećene jačanju borbe protiv ekološkog kriminala u jugoistočnoj Europi. Održat će se u utorak i srijedu, 14. i 15. studenog, u Hotelu Jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera i okupiti 80 sudionika.

Konferencija će promicati regionalnu suradnju u području borbe protiv ekološkog kriminala. Bavit će se uključenošću civilnog društva i odnosima između država i građana, ulogom međunarodnih organizacija i europskih mreža za zaštitu okoliša, specijalizacijom pravosuđa i najboljim praksama u provedbi zakona.

Francuska će predstaviti vlastito iskustvo, sa specijaliziranim i međuministarskim službama. Zajedno će predstavnici država, međunarodnih organizacija i europskih namjenskih mreža razmotriti stanje u jugoistočnoj Europi i definirati konkretne akcije koje se mogu poduzeti za jačanje regionalnih partnerstava i borbu protiv ovog oblika kriminala.

Zbog onečišćenja okoliša i njegove katastrofalne posljedice za ekologiju i javno zdravlje, borba protiv ekološkog kriminala postaje prioritetna na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini.

Jugoistočna Europa nije pošteđena ovog globalnog fenomena. Bilježi se sve, od nepoštivanja propisa do organizirane trgovine zaštićenim vrstama ili otpadom, sprječavanje i kažnjavanje kršenja odredbi o zaštiti okoliša. Sve to izazov je za vlade, agencije za provođenje zakona i pravosuđe.
 
Izazov također leži u približavanju nacionalnih zakonodavstava europskoj pravnoj stečevini i stvaranju učinkovitih mehanizama koji će im omogućiti da osiguraju primjenu zakona i kažnjavaju zločine protiv okoliša.

T.P. / MUP

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.