Ozelenjava se najbrojnija čarter flota na svijetu

Na putu prema održivom nautičkom turizmu uskoro će biti i izdašnih potpora za zelenu turističku flotu i dekarbonizaciju hrvatske plovne turističke infrastrukture. Hrvatska ima najbrojniju čarter flotu na svijetu s preko 5.000 čarter plovila, a predstavlja i najpoželjniju destinaciju za čarter goste na globalnim tražilicama za najam plovila. Slike koje ovih dana dolaze s Jadrana, marina i luka najbolje to potvrđuju. 

Jadransko-jonska regija kojoj pripada i naša zemlja, bogata je morima, ali i unutarnjim plovnim putevima – rijekama i jezerima koji sve više postaju i važan turistički resurs cjelogodišnjeg nautičkog turizma. Zbog pojačanog pritiska na te prirodne resurse njihova pravovremena zaštita i očuvanje te potreba za uspostavom zelenih infrastrukturnih kapaciteta i održivih upravljačkih modela u nautičkom turizmu postaju prioriteti regionalnih javnih turističkih politika.

Prema istraživanju Tomas nautika „Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj u 2022. godini“ -  koje Institut za turizam od 2001. godine provodi za potrebe Ministarstva turizma i sporta, nautičari su ne samo brojni, već i izuzetno poželjni gosti, s obzirom na potrošnju tijekom boravka u Hrvatskoj:  60% unajmljuje jahte od hrvatskog čartera, 54% unajmljuje i skipera, pa je čarter turizam jedna od profitabilnijih grana turizma.

Čarter gosti su u prosjeku stari 44 godine, a  57% ih je s primanjima kućanstva višim od 5.000 EUR. Prosječna dnevna potrošnja po osobi je 255 EUR, od čega je 179 EUR vezano uz plovilo. Najviše novih „čarteraša“ u prvom posjetu Hrvatskoj dolazi iz nordijskih zemalja.

U mini krstarenjima na manjim plovilima, koja su originalni hrvatski proizvod, gosti u prosjeku troše dnevno 338 EUR, a u strukturi gostiju dominiraju gosti iz zemalja Beneluksa, Velike Britanije i Skandinavije. 

Nautičare najviše smetaju gužve u mjestima posjećenim tijekom plovidbe. Iako prema navedenom istraživanju, nautičari u Hrvatsku dolaze radi ljepote prirode i krajolika,  više od polovice njih,  točnije njih 62% i dalje ispušta tankove u more,  čime direktno dugoročno negativno utječu na ključni motiv svog dolaska.

Iako studije Europske komisije i OECD-a Hrvatsku ističu kao zemlju koja je među prvima krenula u uspostavljanje sustavno mjerljivih pokazatelja održivog turizma, ipak ne postoji jedinstvena metodologija koja bi mjerila i izmjerila nosive kapacitete cijelog Jadrana.

Strateški projekt „CruiseAIR“ ima za cilj pripremu planova upravljanja kruzing destinacijama na području cjelokupne Jadransko-jonske regije. 

-Kroz novi Zakon o turizmu unaprijedit ćemo okvir za poticanje ulaganja u turizmu, a po prvi puta će se stvoriti i poseban okvir poticaja za održivu nautiku. Poticat će se projekti u turizmu visoke dodane vrijednosti, koji između ostaloga uključuju i charter flotu kao i djelatnosti smještaja gostiju na plovilima nautičkog turizma za krstarenje i plovila za jednodnevne i višednevne izlete. Radi smanjivanja emisija stakleničkih plinova iz turizma, osigurat će se dekarbonizacija turističke infrastrukture i zelena tranzicija turističke flote. Po prvi puta će se omogućiti korištenje potpora za charter flotu i to za obnavljanje ili kupnju čistih vozila ili vozila s nultom stopom emisije. Omogućit će se i ulaganje u marine i to prihvatnih kapaciteta za crne tankove u marinama, najavila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na nedavno u Zagrebu održanoj EUSAIR konferenciji.

Hrvatska je u procesu zelene i digitalne tranzicije i transformacije turizma na načelu održivosti, a Zakonom o turizmu, koji je u pripremi, po prvi puta će se stvoriti poseban okvir izdašnih poticaja i za održivu nautiku.

Ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz nacionalnih izvora „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, u jednom svom dijelu, kroz Mjeru C, pilotirao je i po prvi put uključio i plovne objekte za krstarenje.

Njima je omogućeno financiranje nabavke uređaja za desalinizaciju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, tzv. smeđe tankove. Sukladno Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava od 26. lipnja, na ukupno odobrenih 30 prijava raspoređeno je 400.176 EUR potpora.

T.P.

[Izvor i ikonografika: EUSAIR]

[Foto: orbtal media / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.