Poglavlje REPowerEU ušlo u hrvatski plan za oporavak i otpornost

Komisija je danas pozitivno ocijenila izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU. Vrijednost plana sada iznosi 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 4,2 milijarde eura u zajmovima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost) te obuhvaća 84 reforme i 253 ulaganja. U izmijenjenom planu stavlja se snažan naglasak na zelenu tranziciju te se 39 % dostupnih sredstava (u usporedbi s 40,3 % u izvornom planu) izdvaja za mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi.

Poglavlje o hrvatskom planu REPowerEU vrijedno je 2,9 milijardi eura i uključuje jednu novu reformu, tri proširene reforme te pet novih i tri proširena ulaganja kojima će se povećati prijenosne i distribucijske kapacitete elektroenergetskog sustava, uspostaviti gospodarstvo temeljeno na vodiku kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran, ojačati korištenje obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu, povećati kapacitet LNG terminala na otoku Krku te ojačati mrežu za transport plina prema Sloveniji i Mađarskoj.

Proširenim ulaganjima nastoji se poduprijeti održivi promet, energetska učinkovitost i obnova zgrada nakon potresa te smanjiti energetsko siromaštvo.

Te mjere pridonose ostvarenju ciljeva plana REPowerEU kako bi Europa postala neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030.

Osim toga, izmijenjeni hrvatski plan uključuje i nove i proširene reforme i ulaganja u području poslovnog okruženja, upravljanja vodama, obrazovanja, digitalne tranzicije i obnove zgrada.

Kako bi financirala povećanu ambiciju svojeg plana Hrvatska je zatražila da se u plan prenese njezin udio u pričuvi za prilagodbu Brexitu, u skladu s Uredbom o planu REPowerEU, u iznosu od 7,2 milijuna eura. Ta su sredstva dodana bespovratnim sredstvima koja su Hrvatskoj dodijeljena iz Mehanizma za oporavak i otpornost (5,5 milijardi eura odnosno 269 milijuna eura) i zahtjevu za zajam u okviru tog mehanizma u iznosu od 4,2 milijarde eura te čine odobreni ukupni izmijenjeni plan u vrijednosti od 10 milijardi eura.

Vijeće ima četiri tjedna za prihvaćanje Komisijine procjene, a nakon te potvrde, Hrvatska će u okviru plana REPowerEU dobiti pristup pretfinanciranju u iznosu od 585 milijuna eura.

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Hrvatska je dosad primila 2,2 milijarde eura: 818 milijuna eura u pretfinanciranju i ukupno 1,4 milijarde eura isplaćenih za prva dva obroka.

T.P. / EK

[Foto: Ibrahim Boran / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.