Impressum

Studio Europa
ISSN 2806-9552

Početak izlaženja: 2021.
Elektronička publikacija se osuvremenjuje dnevno.

desk@studioeuropa.online

Glavna urednica:
Tamara Perković

Audio/video tim:
Fran Prahić
Martin Katušin

Nakladnik:
RADAR d.o.o., Skopska 15b, Karlovac, OIB: 99002442725

Direktor:
Marko Pekić

Sadržaj elektroničke publikacije se proizvodi uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RADAR d.o.o. i taj sadržaj ne mora odražavati stajališta Europske unije.