Studio Europa 10: LIRA očekuje puno od EU fondova

Od 12 općina i gradova u Ličko – senjskoj županiji njih 11 spada u brdsko – planinska, a dobar dio i u potpomognuta područja.

Stoga u Regionalnoj razvojnoj agenciji LIRA očekuju puno od europskih fondova. 

U Karlovačkoj županiji za 22 projekta zatražena je financijska potpora za izradu dokumentacije. 

Ovo je samo dio od pet tema koje su stale u 10. podcast Studio Europa.

Remote audio URL

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.