Radovi u tijeku: CGO Babina Gora s radom počinje 1. svibnja 2026.

Odvajanje otpada tamo gdje nastaje, u našim domovima, temelj je održivog gospodarenja otpadom, a s obzirom da se, iako više, i dalje premalo odvaja reciklabilnog otpada, važna je edukacija. U sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora u Karlovcu je održana prva u nizu informativnih javnih tribina za građanstvo.

CGO Babina Gora, na koji će stizati mješoviti komunalni otpad iz cijele Karlovačke i dijela Sisačko - moslavačke i Ličko - senjske županije, projekt je ukupne vrijednosti 43.639.606,61 eura. S 25.970.188,39 eura je sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije. Neće biti završen do kraja 2023. odnosno do kraja prošlog financijskog razdoblja EU-a pa će ići u faziranje kojim će se sredstva osigurati iz EU fondova u novom financijskom razdoblju. 

Dobra vijest je ipak da su konačno na lokaciji budućeg CGO-a započeli radovi. 

-U fazi smo projektiranja centra, tri od šest građevinskih dozvola je ishođeno te je po tim građevinskim radovima krenulo i samo izvođenje radova. Konkretno, gradi se odlagališna ploha, trafostanica i interna pristupna prometnica, rekao je voditelj projekta Dražen Babić iz tvrtke Exstructa. 

U prvom kvartalu iduće godine očekuje se i ishođenje preostale tri građevinske dozvole. 

- Kroz drugu polovicu 2024. i prvu polovicu 2025. izgradnja Centra i svih postrojenja bi trebala krenuti u punom opsegu, dodao je Babić.

Centar na Babinoj gori bi sa šestomjesečnim probnim radom trebao započeti krajem 2025., a službeno će biti pušten u rad 1. svibnja 2026., najavila je direktorica KODOS-a Marija Tufeković. 

Bit će kapaciteta do 30 tisuća tona miješanog komunalnog otpada godišnje prikupljenog od oko 140 tisuća stanovnika s područja tri županije, sedam gradova i 22 općine.

U međuvremenu tvrtka KODOS će provoditi edukativne radionice i javne tribine poput ove prve održane u karlovačkom Nikola Tesla Experience Centru. Radi se o aktivnosti vrijednoj blizu 240 tisuća eura.

-Bit će ih više i bit će raspoređene po svim jedinicama lokalne samouprave koji su sastavni dio projekta. Imat ćemo radionice za djecu, radionice za škole i građanstvo. Bit ćemo prisutni na raznim sajmovima i promcijama unutar obuhvata projekta, rekla je Turfeković.

Naglasak će biti na važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu.

-I dalje ostaje činjenica da građani moraju odvajati otpad na izvoru, da moramo izdvajati sve vrijedne sirovine iz otpada koji proizvodimo, a onaj dio miješanog komunalnog otpada koji nije odvojen će dolaziti na Centar gdje će se obrađivati. Iz njega će se još izdvajati sirovine koje se mogu oporabiti dok će se ostalo obraditi, biološki kompostirati i sigurno odložiti na odlagalište, pojasnila je.

Od ciljeva EU Hrvatska je još daleko, naglasila je načelnica Sektora za fondove Europske unije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić.

-Prema podacima EUROSTAT-a iz 2021. u Europskoj uniji se u prosjeku recikliralo oko 49 % komunalnog otpada. Na tome treba raditi još više. Oko 24 % u prosjeku je odloženo, a oko 26 % je obrađeno putem energetskih postrojenja u Europi. Hrvatska je pri dnu po svojim rezultatima - na odlagališta se odlaže 60 %, a reciklira tek 31 % otpada, rekla je Feketić. 

Još alarmantniji je podatak, također iz 2021., kako svaki građanin Hrvatske u prosjeku godišnje proizvede čak 454 kilograma otpada i ta se brojka iz godine u godinu povećava.

Iako je to manje od europskog prosjeka i iako su te količine po glavi stanovnika daleko veće u razvijenim europskim zemljama, činjenica je da su najrazvijene zemlje i najodgovornije u postupanju s otpadom.

-Pohvalno je to što se recikliranje u Hrvatskoj povećava, odlaganje se smanjuje međutim još smo daleko od cilja, a to je da do 2035. moramo doći do 65 % primarne selekcije, znači odvojenog papira, plastike, stakla i metala. Danas smo na oko 31 % odvajanja, a do 2020. smo trebali biti na 50 %. Isto tako do 2035. moramo doći do 10 % odlaganja otpada, naglasila je Feketić.

Za učinkovitost je potrebna infrastruktura - centri za gospodarenje otpadom, reciklažna dvorišta i pretovarne stanice. 

U sklopu projekta CGO Babina Gora je i izgradnja pretovarnih stanica u Karlovcu, Slunju, Otočcu, Ogulinu. One će biti završene početkom 2024. osim karlovačke gdje se zbog lošijeg temeljnog tla moralo pristupiti dubinskom temeljenju objekta što je produžilo cijelu priču, ali i ona će biti završena sredinom iduće godine.

A čim započne s radom Babina Gora započet će i sanacija te konačno zatvaranje još uvijek aktivnih triju odlagališta otpada u Karlovačkoj županiji - najvećeg Ilovca u Karlovcu te nešto manjih u Rakovici i Ogulinu.

Od 2005. do 2021. godine u Hrvatskoj je evidentirano 317 službenih odlagališta otpada - 306 komunalnog i 11 proizvodnog otpada. Do 2021. zatvoreno su 232 odlagališta od čega su četiri na prostoru Karlovačke županije.

Sva zatvorena odlagališta bit će pod monitoringom narednih 30 godina.

Centar za gospodarenje Babina Gora jedan je od 11 centara predviđenih u Hrvatskoj. Do sad izgrađena tri - Kaštjun u Istarskoj županiji, Mariščina u Primorsko - goranskoj i Bikarac u Šibensko - kninskoj. Pri završetku je izgradnja centra Biljane Donje u Zadru, a u tijeku izgradnja Babine Gore u Karlovačkoj, Piškornica u Koprivničko - križevačkoj, Lećevice u Splitsko - dalmatinskoj i Lučino razdolje u Dubrovačko - neretvanskoj županiji.

U pripremi su centri Zagreb, Orlovnjak i Šagulje.

T. Perković

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.