S 18 naseljenih otoka Zadarska županija u fokusu OECD-a i MRRFEU-a

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bila je domaćin posjeta Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU). Studijski posjet aktivnost je u sklopu projekta „Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti otočnih gospodarstava Hrvatske, Grčke i Švedske“.  S 18 nastanjenih otoka Zadarska županija je uz Dubrovačko-neretvansku županiju odabrana kao pilot lokacija spomenutog projekta.

Ova županija, naime, ima najveći broj nastanjenih otoka prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2021. godine među obalno-otočnim županijama

Istovremeno obuhvaća otoke u specifičnom položaju, udaljene pučinske otoke, ali i premoštene otoke sa većim brojem stanovnika te male otočne zajednice poput Babca sa samo četiri stanovnika ili Ošljaka sa 35 stanovnika prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Fokus posjete OECD-a i nadležnog Ministarstva bio je kroz polustrukturirane istraživačke intervjue dobiti uvid u način upravljanja otocima i uvjete rada na otocima. 

Konačni cilj projekta, kojeg provode OECD i MRRFEU u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije DG REFORM te partnerima iz Grčke i Švedske, je poboljšanju višerazinskog upravljanja, razvoj i provedba učinkovitih strategija za razvoj gospodarstva otoka te unaprjeđenje zelene i digitalne tranzicije. 

Na sastancima održanim na Ugljanu i Pašmanu te na Sveučilištu u Zadru sudjelovale su brojne organizacije i ustanove.

-Važnost ovog posjeta, a i projekta općenito je izrazito velika. Riječ je o projektu koji se odvija u okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Kroz obuhvatne sastanke i prezentacije približili smo gostima mogućnosti i izazove gospodarske aktivnosti na otocima. Upoznali su se i s višerazinskim upravljanjem otocima, tj. regionalnim razvojem i poslovnima iz nadležnosti županije te gradova i općina, pojasnila je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

Dio studijskog posjeta bio je i obilazak gospodarskih subjekata na otocima - brodogradilišta NAUTA LAMJANA d.d. iz Kali i OPG-a Matulić iz Pašmana. 

T.P. / ZADRA NOVA
[Foto: ZADRA NOVA]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.