Kupom plovi žitna lađa Zora i privlači sve više turista

Žitna lađa "Zora" je projekt revitalizacije karlovačkog pokuplja.
Video Url

Izgradnja replike lađe koja je u 17. stoljeću prevozila žito do Siska, kao i nastavak projekta financiran je novcem EU.

Zbog toga lađa danas ima turističku namjenu. U plovidbi Kupom uživaju brojni gosti Karlovca, a sve se radi preko novog društvenog poduzeća Aurora Colapis.

T. Perković

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.